pondělí, 19 duben 2021 14:06

podíl 1/2 na nemovitých věcech v kat. území Dětmarovice

Vyhlašuji výběrové řízení na prodej majetku zůstavitele, kterým je:

podíl o velikosti ideální 1/2 na nemovitých věcech zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 1534, pro kat. území a obec Dětmarovice, a to na pozemcích parc.č. 4027/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc.č. 4027/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, na veškerém příslušenství a součástech.

Veškeré podrobnosti a podmínky naleznete v přiložené listině.

 
Naposledy změněno pondělí, 19 duben 2021 14:13

Adresa a doprava

Pražská 127/10
737 01 Český Těšín

Naleznete nás v Českém Těšíně přímo na rohu Pražské a Štefánikovy ulice, jen pár metrů od náměstí ČSA.

Pokud za námi přijedete autem, můžete zaparkovat přímo na Pražské ulici nebo na náměstí ČSA.

Pokud pro svou návštěvu zvolíte dopravu autobusem, můžete využít zastávek v blízkosti kanceláře:
Český Těšín, aut.st. nebo vlakové nádraží.

Kontakty

Kontaktujte nás

Search